Valtuustoaloite Erityislasten ja heidän huoltajiensa asiakastyytyväisyyden selvittämisestä

Me Perussuomalaiset esitämme Varhalle toiveen erityislasten ja heidän vanhempiensa asiakastyytyväisyyden selvittämisestä. Selvityksessä tulisi kartoittaa sitä, ovatko erityisen tuen statuksella olevat lapset saaneet tarvitsemaansa tukea. Selvitys tulisi teettää haastattelututkimuksena ja avoimesti siten, että perheet saisivat mahdollisuuden ilmoittautua siihen itse mukaan.
Useat selvitykset osoittavat, että lasten mielenterveyden järkkyessä lapset eivät saa tarvitsemaansa psykiatrista hoitoa, vaan heidät sijoitetaan asumaan lastenkoteihin. Mielenterveyspalvelujen ja psykiatrisen hoidon saatavuuden vakaviin puutteisiin on tultava muutos. On epäinhimillistä, että lapsi sijoitetaan pois perheensä luota sen vuoksi, ettei kyetä järjestämään hänen tarvitsemiaan mielenterveyspalveluja.
Erityislasten ja heidän perheidensä kuuleminen omassa asiassaan antaisi parasta tietoa siitä, kokevatko asianosaiset tulleensa autetuiksi tuentarpeen kirjaamisen myötä, miten heitä on tuettu ja mitä tukia on jäänyt saamatta. Oleellista on saada tietää, millaista tukea tuen kohteet kokevat tarvitsevansa. Mistä asioista oli apua ja mitä he olisivat toivoneet lisää? Mikä aiheutti ahdistusta, mikä tuotti iloa? Entäpä kokivatko vanhemmat tulleensa kuulluiksi siten, että heitä kohdeltiin oman lapsensa asioiden parhaina asiantuntijoina?
Erityislapset ovat haavoittuva ihmisjoukko ja he usein jäävät väliinputoajiksi palvelujärjestelmissä: vammaispalveluissa perheet sysätään omaishoidontuen ulkopuolelle, henkilökohtaista avustajaa on lapselle vaikeaa saada. Neurokirjon lapsilla on kohonnut riski esimerkiksi joutua koulupudokkaiksi, sijoitetuksi pois kotoaan tai esimerkiksi joutua väkivallan uhriksi. Tämä taas lisää tarvetta mielenterveyspalveluille.
Onnistuaksemme hyvinvoinnin edistäjänä meidän tulee osata myös erityislasten ja heidän huoltajiensa hyvinvoinnin turvaaminen. Huolta lasten ja huoltajien hyvinvoinnista on sillä Varhan viimeisin raportti kertoi, että Varhan alueella kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus on selvästi korkeampi kuin eräillä muilla hyvinvointialueilla.
Perussuomalaisten Aluevaltuustoryhmä 24.5.2023

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa