Valtuustoaloite: Ulkomaalaisten hoitajien ja hoiva-avustajien rekrytointi. Työstä on maksettava palkka, jonka taso on asetettava kilpailukykyiselle Pohjoismaiselle tasolle

Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmä pitää kestämättömänä toimintamallia, jossa sote-alan veto- ja pitovoiman puutteeseen johtavat ongelmat ovat tiedossa, mutta niitä pyritään ratkaisemaan turvautumalla ulkomaiseen halpatyövoimaan. Ulkomaisen työvoiman aktiivinen rekrytointi tuo mukanaan palkkojen alas ajoa, sekä lisäksi myös muita ongelmia, kuten kielitaidottomuutta, köyhyyttä ja segregaatiota.
On eettisesti ja moraalisesti väärin tuoda köyhistä maista ihmisiä tekemään raskasta työtä heikolla palkalla. Naapurimaissa tehdyt tutkimuksetkin sen jo osoittavat. Tanskassa tehty tutkimus Indvandrere i Danmark 2021, Udgivet af Danmarks Statistik December 2021. Osoittaa, että länsimaista saapuva maahanmuutto saavuttaa Pohjoismaisen tulo- ja varallisuustason, mutta esimerkiksi Syyriasta, tulleilla maahanmuuttajilla nettovarallisuus on selvästi alhaisin, mediaani vain 10 600 Tanskan kruunua. Myös Romaniasta, Iranista ja Somaliasta tulleiden henkilöiden nettovarallisuuden mediaani on Tanskassa alle 100 000 Tanskan kruunua, kun taas Tanskalaista alkuperää olevien 40–49-vuotiaiden henkilöiden nettovarallisuuden mediaani oli 888 600 Tanskan kruunua. Maahanmuuton Suomeen ei voi odottaa onnistuvan paremmin, kuin Ruotsissa tai Tanskassa ollaan onnistuttu.
Pahimmillaan kielitaidottomuus hoitoalalla voi johtaa hoitovirheisiin sekä tästä johtuvaan kotimaisten hoitajien työmäärän kasvamiseen, joka entisestään lisää kotimaisen työvoiman joukkokatoa alalta. Kotimaisen hoitohenkilökunnan irtisanoutumiset Varhan työpaikoista ovat kasvaneet ja tämä on itsessään merkki epäonnistumisesta.
Lähde: Indvandrere i Danmark 2021
Udgivet af Danmarks Statistik December 2021. https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=34714&sid=indv2021
Perussuomalaisten Aluevaltuustoryhmä 24.5.2023

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa