Sote-uudistusta täydennettävä lähipalvelulailla

Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin kevätkokous vaatii puoluetta terästämään linjaansa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen osalta. Piiri vaatii puolueen johdolta ja eduskuntaryhmältä, sekä erityisesti ministereiltä selkeää ulostuloa Perussuomalaisesta vaihtoehdosta.

Lainsäädäntöä viedään eteenpäin puhumalla SoTesta, mutta asiakirjojen perusteella vaikuttaa So eli sosiaalitoimen asiat näyttävät jäävän vähemmälle painoarvolle ja toivottavasti ne eivät huonone pesuveden mukana.

Kansanvallan korostaminen

Maakuntalainsäädäntö tuo tullessaan maakuntavaalit, joiden perusteella valitaan mm. maakuntahallitus nykyisen maakuntaliiton käytäntöjä demokraattisemmin. Kuitenkin lakiluonnoksessa palveluiden tuottamisen ja järjestämisen pirstoutuminen tuo mukanaan useat erilaiset julkiset yhtiöt, joiden päätöksenteossa ei kuitenkaan ole välttämättä mukana luottamushenkilöitä. Näiltä osin on havaittavissa eräänlainen demokratiavaje. Ainakin yksityisten yhtiöiden laajempi mukaantulo ei saa aiheuttaa verovaroilla hankittavien palveluiden tuottojen siirtymistä palmusaarille.

Lakiluonnoksessa otetaan esiin myös palvelujen yhtiöittäminen laajan valinnanvapauden piiriin kuuluvissa palveluissa. Kunnissa tiedonsaanti perustuu kuntalakiin ja yhteistoimintalakiin, joka tarkoittaa sitä, että päätöksenteko on aina julkista. Yhtiöittäminen vie julkista tietoa yritysalaisuudeksi. Tiedonsaantia yrityksissä rajaavat salassapitosäädökset. Eivät julkiset palvelut voi olla salaisia! Tämä pitäisi huomioida valmistelussa. Vaarana on, että maakuntavaltuustosta syntyy puolivallaton kahvinjuontikerho, jolla ei ole käytännössä minkäänlaista ohjausvaikutusta asioihin.

Sosiaali-ja terveydenhuollon järjestäminen

Asiakirjojen mukaan nykyisten kuntien tehtäväksi jää hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, josta on kerran vuodessa tehtävä raportointi kunnanvaltuustolle. Kun uudistuksessa korostetaan myös ennaltaehkäisevän toiminnan lisäämistä, jää raja kunnan ja maakunnan tehtävistä tässä suhteessa epäselväksi, koska myös maakunnan on valmisteltava alueellinen hyvinvointikertomus.

Pelkästään kustannussäästöt eivät voi olla etusijalla, jos se johtaa yhdenvertaisten palveluiden saatavuuden ja laadun heikkenemiseen. Valinnanvapaus ei saa johtaa asiakasmaksujen korottamiseen. Erikoislääkäreiden määrää tulee lisätä nykyisiin terveyskeskuksiin kilpailukyvyn säilymiseksi. Se ei saa kuitenkaan johtaa siihen, että sairaaloihin syntyy lääkärivaje.

Yksityiset markkinat tulevat kukoistamaan. Ihmeteltävää on vaan miten hankintoja sitten tehdään? Millä määritellään hinta-laatusuhde ja mitä se maksaa -vaikka raha tuleekin valtiolta. Ennen maakuntahallinnon voimaan astumista väliaikaishallintona toimii valtioneuvoston määräämä eri tahojen edustama viranhaltijaryhmä, joka toimii ilman maakunnan asukkailta saatua valtakirjaa.

Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiri on aiemmin kaivannut lähipalvelulakia, jossa määritellään lähellä kansalaista tuotettavat palvelut. Sellaista ei löydy valmisteluaineistosta mistään. Perussuomalaisten peukalonjäljen pitää näkyä.

 

Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiri ry:n kevätkokous, Turussa 23.4.2017

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa